ИНСТИТУТ ПО ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И БИЗНЕС

Търсене: Събития

ИТИБ преминава към дистанционна форма на обучение

неделя, 15 март 2020 15:08

 

 

Предвид обявената извънредна ситуация в страната, ИТИБ има готовност да премине към дистанционна форма на обучение по учебните дисциплини, изучавани от двете специалности на Института в бакалавърска и магистърска степен. Освен електронен достъп до учебните материали с указания за самоподготовка, ще бъдат предоставяни и електронни консултации в обявените по графика, за това дни. Формата и начина за провеждане на редовните изпити, държавните изпити и защитите на магистърските тези ще бъдат представени своевременно.

Молим студентите да следят редовно и лично сайт на ИТИБ и създадените учебни електронни пощи за допълнителна информация, относно организацията на учебния процес. Указанията за използването им и паролата могат да бъдат намерени в Уеб студент.

 

 

 

 

  

 

 

 

Галерия снимки от ИТИБ преминава към дистанционна форма на обучение ...