Обновено: вторник, 16 юли 2019 13:50

Ръководство

 

Директор

Проф. д-р Владя Бориславова Борисова

 

Тел: (02) 8195 603

e-mail: vborisova@unwe.bg

Кабинет: 1073


Секретар по учебната дейност

Ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

 

Тел: (02) 8195 603

e-mail: dpapagalska@unwe.bg

Кабинет: 1076

 

Научен секретар

Ас. д-р Иван Начев Начев

Тел: (02) 8195 367

e-mail: i.nachev@unwe.bg  

Кабинет: 1074