Обновено: вторник, 03 март 2020 19:33

Академичен състав

 

Проф. д-р Борислав Михайлов Борисов 

почетен ректор на УНСС

CV

Тел: (02) 862 94 97

e-mail: bborisov@unwe.bg

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • лицензиране на интелектуална собственост
 • бизнес оценка на интелектуална собственост
 • индустриална собственост 
 • нови обекти на интелектуалната собственост

Разписание

Сесии

 

Проф. д-р Владя Бориславова Борисова

CV

Тел: (02) 8195 603

e-mail: vborisova@unwe.bg

Кабинет: 1073

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • управление на интелектуалната собственост
 • бизнес с интелектуална собственост
 • авторско право и сродните му права
 • творчески индустрии
 • традиционни знания и културно наследство

Консултации: Сряда - 14:00 - 15:00

Разписание

Сесии

 

Проф. д-р Виолета Димитрова Цакова

CV

Тел: (02) 8195 403

e-mail: vtzakova@unwe.bg 

Кабинет: 1075А

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • авторско право и сродните му права
 • интелектуална собственост в Интернет
 • защита на интелектуалната собственост

Консултации: Сряда - 13:00 - 15:00

Разписание

Сесии


Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

CV

Тел: (02) 8195 403

e-mail: m.markova@unwe.bg 

Кабинет: 1075А

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • дизайн
 • биотехнологични постижения
 • реклама

Разписание

Сесии


Гл.ас. д-р Николай Евгениев Крушков

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: n.krushkov@unwe.bg

кабинет: 1074

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • корпоративна и информационна сигурност
 • организация и управление на културата, художественото творчество и сигурността

Разписание: Понеделник - 11:30 - 13:30

Разписание

Сесии


Ас. д-р Христин Богомилов Стрижлев

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: hstrijlev@unwe.bg 

Кабинет: 1074

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • авторски права
 • творчески индустрии
 • радио индустрия

Консултации: Сряда - 11:30 - 14:30

Разписание 

Сесии


Ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска

CV

Тел: (02) 8195 603

e-mail: dpapagalska@unwe.bg

Кабинет: 1076

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • творчески индустрии
 • телевизионна индустрия
 • управление на знанието

Консултации: сряда - 14.00-15.00 и четвъртък - 11:30 - 12:30

Разписание

Сесии

 

Ас. д-р Силвия Христова Тодорова

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: silvia.todorova@unwe.bg 

Кабинет: 1074

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • марки и географски означения
 • нови обекти на индустриалната собственост
 • дизайн на архитектурата, интериора и екстериора
 • бизнес идентификатори
Консултации: Понеделник - 15:45 - 17:45
 

Ас. д-р Петко Георгиев Николов

 

CV

Научни интереси:

 • защита на обектите на индустриална собственост;
 • конкурентно право;
 • приватизация.
 

Ас. д-р Иван Начев Начев

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: : i.nachev@unwe.bg 

Кабинет: 1074

Научни интереси:

 • интелектуална собственост
 • творчески индустрии
 • филмова индустрия
Иван Начев: Вторник - 12:45 - 14:15

 

Ас. д-р Мирена Димитрова Станева

CV

Тел: (02) 8195 367

e-mail: : m.staneva@unwe.bg 

Кабинет: 1074

Научни интереси:

 • културни политики 
 • културен мениджмънт
 • опазване и управление на културното наследство

Консултации: Сряда  - 10:00 - 11:3

Разписание

Сесии