Обновено: вторник, 26 май 2020 11:34

Хоноруван състав

 

Д-р Юлияна Кирилова Томова

e-mail: j.tomova@unwe.bg


Велизар Драгомиров Соколов

e-mail: v.skolov@unwe.bg


Владислава Огнянова Петрова

Консултации: вторник - 16:30 -17:30

e-mail: vpetrova@unwe.bg


Емил Александров Георгиев

e-mail: e.georgiev@unwe.bg