Обновено: петък, 21 февруари 2020 9:15

Партньори

 

Институтът по творчески индустрии и бизнес работи в тясно изследователско и експертно сътрудничество със следните национални и международни организации: