Обновено: сряда, 06 март 2019 16:35

Патентни представители

 

Представителят по индустриална собственост, в зависимост от своята правоспособност, предоставя специализирана помощ и услуги в областта на индустриалната собственост и/или представлява български и чуждестранни физически и юридически лица в производствата пред Патентното ведомство, пред чуждестранни компетентни органи и пред международни и европейски организации.

 

Актуален списък на представителите по индустриална собственост