Обновено: сряда, 06 март 2019 16:34

Оценители на интелектуална собственост

 

Независимият оценител е лице, което въз основа на регистрация в регистъра на независимите оценители има право да изготвя и подписва доклад за оценка на обекти, подлежащи на оценяване, в т.ч.  права на интелектуалната и индустриалната собственост, като прилага необходимите стандарти. 

 

Публичен регистър на оценителите по интелектуална собственост  

/от падащото меню "оценителска правоспособност" посочете "права на интелектуалната и индустриалната собственост"/