Обновено: понеделник, 15 април 2019 13:59

Обучения за малки и средни предприятия

 

Обученията са предназначени за представители на малките и средните предприятия и целят да им помогнат за използването и управлението на интелектуалната собственост в бизнес стратегията на предприятието. Съдържанието на обучителните курсове е адаптирано към българското законодателство и използва международната експертиза на СОИС в областта.


  • Базов курс за обучение на МСП по интелектуална собственост на дигитална платформа
  • IP Panorama  - мултимедиен продукт за интерактивно обучение на малки и средни предприятия - Изтегли
  • Професионална информация по интелектуална собственост за малки и средни предприятия

 

При необходимост от експертни становища по конкретни въпроси от областта на интелектуалната собственост, творческите индустрии и свързаните с тях бизнес отношения, моля свържете се с нас на тел.: 02 8195 603 или на имейл: cvetig@unwe.bg , iskrenk@unwe.bg